Skip to content

Activiteitenplan 2023 Wooninspraak Utrecht/Nieuwegein

Er zijn genoeg belangrijke onderwerpen waar Wooninspraak zich op kan richten in 2023. U leest daarover meer in dit activiteitenplan.

Belangrijke thema’s:
Dit jaar zal Wooninspraak zich o.a. richten op onderwerpen als nieuwbouw, betaalbaarheid, duurzaamheid etc. Tijdens gesprekken over prestatieafspraken en overleggen met gemeente en corporatie(‘s) zullen wij deze onderwerpen aan de orde stellen.

Overleggen:
Naast de standaard gesprekken over de prestatieafspraken in Nieuwegein en Utrecht zullen wij ook deelnemen aan het overleg in de Stuurgroep Wonen (STUW) en besprekingen met collega huurdersvertegenwoordigers.

Contact met achterban:
Wooninspraak zoekt voortdurend naar mogelijkheden om meer huurders aan zich te binden. Door de fusie hebben wij een nieuwe naam, logo en website ontwikkeld. Wij zullen veel aandacht besteden aan de naamsbekendheid om het contact met de achterban te versterken. Hoe meer mensen zich betrokken voelen bij het werk van Wooninspraak, hoe harder de stem van Wooninspraak zal klinken richting corporatie en gemeente. Met elkaar kunnen wij aan betaalbare, leefbare en duurzame woonomstandigheden werken, nu en in de toekomst.

Dienstverlening:
Ook in 2023 blijven we aandacht besteden aan de kwaliteit van de dienstverlening van Woonin.

Klik hier voor het activiteitenplan van Wooninspraak Utrecht Nieuwegein

Back To Top