Skip to content

Advies concept ondernemingsplan Woonin

Op 15 juli ontving Wooninspraak een adviesaanvraag t.b.v. het ondernemingsplan van Woonin.

In het concept ondernemingsplan staat de koers van Woonin voor de komende jaren. In het ondernemingsplan staat wie zij willen bedienen (doelgroep), wat ze willen bieden (dienstverlening, vastgoed en leefbaarheid) en wat ze willen bereiken met de organisatie.

Middels het adviesaanvraag vragen zij Wooninspraak om een advies uit te brengen over de keuzes die zij hebben gemaakt in het ondernemingsplan.

Wooninspraak heeft het concept ondernemingsplan doorgenomen. Het plan schetst een beeld over Woonin als een slagvaardige, maatschappelijke betrokken organisatie. Woonin beschrijft uitgebreid dat zij oog heeft voor de ontwikkelingen in stad en dorp en dat zij betrokkenheid wil tonen bij het wel en wee van huurders. Ook de kwaliteit van haar huidige en nieuwe woningen is een belangrijk uitgangspunt in dit plan.

Wat het bestuur van Wooninspraak verwonderde, is de zin die een enkele keer voorkomt in het plan, te weten: “Wij willen dat onze huurders het fijn vinden om bij Woonin een woning huren”.

Om binnen Woonin een goede mindset te bewerkstellingen over de verbetering/ uitbreiding van de kwaliteit van de dienstverlening moet de aandacht verlegd worden van de huurder naar de medewerkers van Woonin. Zoals het bestuur van Wooninspraak al vaker heeft aangegeven zou het zo moeten zijn dat “Woonin er trots op is kwalitatief goede en duurzame woning te kunnen verhuren”.

“Wij vonden dit helaas onvoldoende terug in dit ondernemingsplan. Wij zouden graag zien dat Woonin erkent dat er hard gewerkt moet worden aan de dienstverlening jegens huurders en dat Woonin dit opneemt in haar ondernemingsplan”, aldus het bestuur van Wooninspraak.

Het advies dat het bestuur heeft ingediend treft u hieronder:

Back To Top