Skip to content

Een klankbordgroep of toch een bewonerscommissie?

Bij Wooninspraak is het beeld ontstaan dat Woonin bij nieuwe projecten aanstuurt op de oprichting van klankbordgroepen in plaats van bewonerscommissies.

Het bestuur heeft Woonin gevraagd of zij inderdaad liever aanstuurt op het oprichten van klankbordgroepen en wat daarvoor de redenen zijn.

Het bestuur van Wooninspraak heeft een samenwerkingsovereenkomst gezien die voorgelegd werd aan huurders waar al uitgegaan wordt van een klankbordgroep. Echter bewonerscommissies hebben vanuit de overlegwet vanzelfsprekende rechten en klankbordgroepen hebben dat niet (tenzij de corporatie rechten aan zo’n groep toebedeeld. En het heeft dan meer weg van een gunst van de corporatie dan een wettelijke verplichting). Wij vinden dat een zorgelijke ontwikkeling. Huurders hebben er recht op geïnformeerd te worden over de mogelijkheid om een bewonerscommissie op te richten en wat dat betekent voor hun betrokkenheid en inspraak bij bijvoorbeeld het opstellen van een sociaal plan. Een informerende taak die uitstekend past bij een huurderskoepel als Wooninspraak.

Wij doen dan ook een dringend beroep op Woonin om ons tijdig te informeren over projecten die aan het begin staan van overleg met huurders, zodat wij deze huurders kunnen informeren over de mogelijkheden en voordelen van het oprichten van een bewonerscommissie.

Back To Top