Skip to content

Huurverhoging 5,3%? Onaanvaardbaar!

Op 01 februari 2024 heeft het bestuur van Wooninspraak een adviesaanvraag ontvangen van Woonin, inzake de jaarlijkse huurverhoging voor het jaar 2024. Klik hier voor het adviesaanvraag inzake de voorgenomen huurverhoging van Woonin voor het jaar 2024.

Het bestuur heeft de huurders geïnformeerd over de uitgangspunten van de huurverhoging 2024 en de ideeën van Wooninspraak bij de achterban getoetst op de jaarvergadering op 27 februari 2024. De overgrote meerderheid van de aanwezige huurders was tegen een huurverhoging. In ons advies hebben wij volop rekening gehouden met de reacties van de huurders tijdens de jaarvergadering. In de bijlage kunt u een selectie uit de reacties die wij hebben ontvangen lezen.

Gesteund door de reacties van de huurders, is Wooninspraak tot het besluit gekomen een negatief advies te geven over de voorgestelde uitgangspunten voor de huurverhoging. We zien bij veel huurders mogelijke problemen om de rond te kunnen komen bij de voorgenomen huurverhoging. We worden hierin gesteund door de vele reacties die we van bezorgde huurders en bewonerscommissies hebben ontvangen.

Wij begrijpen dat Woonin voor grote uitdagingen staat voortkomend uit nationale en lokale prestatieafspraken zoals nieuwbouw, verduurzaming en noodzakelijke verbetering van slecht onderhouden woningen en van slechte energie labels.

Maar daarnaast staat ook:
Dat woningcorporaties als missie hebben om een passend thuis te bieden voor mensen die dat op eigen kracht niet kunnen. Mensen hebben een thuis nodig. Een plek waar zij zich goed en veilig voelen en waar zij hun leven zoveel mogelijk zelf vorm kunnen geven. Door alsmaar stijgende huren wordt het vooral voor deze groep huurders steeds moeilijker om hun leven zelf vorm te geven. De uitgaven voor huur, energie en boodschappen stijgen voor deze groep zodanig dat zij vooral bezig zijn de eindjes aan elkaar te knopen.

Hoe mooi zou het zijn als Woonin daad bij woord voegt en inhoud geeft aan haar missie “Woonin is een woningcorporatie in de regio Utrecht. We hebben ongeveer 35.000 sociale huurwoningen die we voor een betaalbare prijs verhuren aan mensen met een laag inkomen. Dat is toch immers het doel van volkshuisvesting.” (Een krachtig signaal naar de huurders en boost voor het imago van Woonin)

Daarom pleiten wij bij voorkeur voor een 0% procent huurverhoging. Gezien de uit genoemde uitdagingen waar Woonin voor staat kunnen wij begrijpen dat dit niet op alle vlakken mogelijk is. Daarom stellen wij voor dit jaar uit te gaan van het inflatiepercentage van 2023 minus een half procent. Dat zou uitkomen op maximaal 3,6 %. Daarnaast geen huurverhoging voor E,F en G label woningen en voor woningen die op de nominatie
staan om gesloopt te worden.

Klik hier voor het advies van Wooninspraak inzake de voorgenomen huurverhoging van Woonin voor het jaar 2024.

Zodra we een reactie hebben ontvangen van Woonin, zullen wij deze publiceren op de website.

Back To Top