Skip to content

Sloop en nieuwbouwplannen Nijpelsplantsoen

Op het Nijpelsplantsoen in Nieuwegein is onlangs een besluit genomen over de toekomst van de flats.

Eén flat zal gesloopt worden en plaatsmaken voor nieuwbouw en drie andere flats ondergaan groot onderhoud met verduurzaming. Dat zijn besluiten die behoorlijke ingrijpend zijn voor de bewoners.

Planning

Op de bewonersavonden in oktober 2023 heeft Woonin de bewoners van het Nijpelsplantsoen geïnformeerd over de planning en het proces. De groot onderhoudswerkzaamheden gaan in het voorjaar van 2024 beginnen. Woonin gaat dan als eerste aan de slag met flat 2. Per flat zijn ze ongeveer een jaar bezig. Dat jaar bestaat uit voorbereiding, werkzaamheden en afronding. Daarna gaan ze in het voorjaar van 2025 aan de slag met flat 3 en in het voorjaar van 2026 gaan ze aan de slag met flat 4. Naar verwachting gaan ze in 2027 van start met de nieuwbouw op de plek van flat 1 en worden deze woningen in 2029 opgeleverd.

➡ Meer weten over de plannen met het Nijpelsplantsoen? Kijk op de site van Woonin: https://www.woonin.nl/projecten/nijpelsplantsoen/

Back To Top