Skip to content

Utrecht en Nieuwegein Financiën BC's

Financiële bijdrage voor bewonerscommissies

De werkzaamheden van een bewonerscommissie kosten natuurlijk geld. Het huren van vergaderruimte, het maken van kopieën, portokosten, en nog veel meer. Woonin sluit samenwerkingsovereenkomsten (SOK) af met bewonerscommissies. In de SOK is opgenomen dat een bewonerscommissie ieder jaar bij Woonin een financiële bijdrage kan aanvragen.

Ondersteuning voor bewonerscommissies bij herstructurering

Bewonerscommissies die te maken hebben of krijgen met herstructurering in hun complex hebben recht op ondersteuning door deskundigen. Onder herstructurering wordt verstaan: sloop-nieuwbouw, hoog niveau renovatie of andere zeer ingrijpende maatregelen aan het complex.

Voor bewonerscommissies kan het een hele klus zijn om onderhandelingen met de corporatie te voeren over rechten en plichten van huurders bij deze grote projecten. De bewonerscommissie kan in deze gevallen een deskundig adviseur inhuren om het proces namens de huurders goed te begeleiden. De bewonerscommissie kan voor de kosten voor deze adviseur vergoeding aanvragen bij Woonin. Wooninspraak kan u ondersteunen bij het aanvragen van en dergelijke vergoeding.

Bewonerscommissie of bewonersgroep oprichten?

Wilt u een bewonerscommissie of bewonersgroep oprichten dan helpen wij u daar graag bij.

Neem contact op
Back To Top