Skip to content

Weeskinderen beter beschermd tegen uitzetting

Jongeren van wie de ouders zijn overleden mogen niet meer uit corporatiewoningen worden gezet. Per 1 januari is er nieuwe wet die dat regelt.

Afgelopen oktober stemde de Tweede Kamer over de wet. Daarbij nam de Kamer een motie aan die ook weeskinderen met een particuliere verhuurder moet beschermen.

Volgens het CBS gebeurt het ongeveer 80 keer per jaar dat jongvolwassenen die in een corporatiewoning wonen hun ouders verliezen. In particuliere huurwoningen is dat ongeveer 30 keer per jaar.

Zekerheid tot en met 27 jaar

De Wet huurbescherming Weeskinderen regelt dat jongvolwassenen wezen in de ouderlijke woning mogen blijven tot ze 28 worden. Woningcorporaties moeten de jongvolwassene kort na het overlijden van de ouder informeren over de toekomstige woonsituatie. En het huurcontract verlengen tot en met het 27ste levensjaar.

Zo nodig een lagere huur

De wet regelt ook dat de woningcorporatie de huurprijs moet aanpassen op wat de jongere kan betalen. Jongeren van 16 tot en met 22 jaar krijgen huurverlaging tot de huurtoeslaggrens. Ook jongvolwassenen van 23 tot en met 27 jaar die recht hebben op huurtoeslag kunnen huurverlaging krijgen.

Voorwaarden voor opzeggen vanaf 28 jaar

Om te voorkomen dat jongvolwassen wezen vanaf hun 28ste op straat belanden, kan de woningcorporatie dan alleen opzeggen als blijkt dat de jongvolwassene een vervangende passende huurwoning voor onbepaalde tijd kan krijgen.

Motie particuliere verhuurders

De Tweede Kamer stemde voor een motie van Kamerlid Don Ceder (CU) om een soortgelijke bescherming te regelen voor jongvolwassen wezen in een particuliere huurwoning. Het is nog onduidelijk hoe het kabinet navolging gaat geven aan die motie.

(Bron: Woonbond)

Back To Top