Skip to content

Wooninspraak advies voorgenomen huurverhoging Woonin 2023

Op 08 februari 2023 heeft het bestuur van Wooninspraak een adviesaanvraag ontvangen van Woonin, inzake de jaarlijkse huurverhoging voor het jaar 2023.

Het bestuur heeft de huurders geïnformeerd over de uitgangspunten van de huurverhoging 2023 en de ideeën van Wooninspraak bij de achterban getoetst op de jaarvergadering op 07 maart 2023. De overgrote meerderheid van de aanwezige huurders was in principe tegen een huurverhoging. Wel gaf men aan dat een advies volledig op nul wellicht niet reëel is.

Gesteund door de reacties van de huurders is Wooninspraak tot het besluit gekomen een negatief advies te geven over de voorgestelde uitgangspunten voor de huurverhoging.

Voor een toelichting verwijzen wij u door naar het advies dat Wooninspraak heeft ingediend bij Woonin.

Klik hier voor het advies van Wooninspraak inzake de voorgenomen huurverhoging van Woonin voor het jaar 2023

Back To Top