Skip to content

Wooninspraak in gesprek met de Woonbond

Afgelopen maand is het bestuur van Wooninspraak in gesprek gegaan met de directie van de Woonbond.

Het gesprek vond plaats naar aanleiding van enkele klachten inzake de dienstverlening door de Woonbond. Zo hebben enkele bewonerscommissies bij Wooninspraak bekend gemaakt dat de Woonbond nauwelijks tot geen adviseurs beschikbaar kon stellen. Het bestuur van de Wooninspraak heeft hetzelfde ondervonden, waardoor zij het afgelopen jaar meerdere keren een beroep hebben moeten doen op andere adviesbureaus.

Het bestuur heeft kenbaar gemaakt dat zij overwegen om de lidmaatschap van de Woonbond op te zeggen, indien er op korte termijn geen goed concreet uitgewerkt plan komt om de dienstverlening richting Wooninspraak en andere huurders te verbeteren. De Woonbond heeft aangegeven momenteel een personeelstekort te hebben en bezig zijn met een oplossing. Hierom is er afgesproken dat de Woonbond een concreet verbeterplan gaat aanleveren omtrent de dienstverlening.

Een week later heeft er een kennismakingsgesprek plaatsgevonden met de nieuwe Woonbondconsulent. Hij gaat in augustus aan de slag met een plan van aanpak.

Back To Top