Skip to content

Wooninspraak: Met elkaar en voor elkaar!

In 2023, het geboortejaar van Wooninspraak, en daarna; gaan we ons wederom sterk maken voor de belangen van alle huurders van Woonin.

Thema’s waar we o.a. extra aandacht aan zullen besteden zijn o.a. nieuwbouw, betaalbaar wonen, leefbaarheid voor een goede leefomgeving en duurzaamheid voor gezond en milieu gericht wonen nu en in de toekomst.

Wooninspraak zet gezamenlijk de schouders onder al het werk dat op ons af komt. En dat doen wij om de belangen van u, huurders van Woonin, zo goed mogelijk te behartigen. Al enige tijd kampen wij echter met een aantal vacatures. Hierdoor kunnen wij lang niet zoveel voor de huurders betekenen als wij graag zouden willen. Daarom een dringend beroep op u allen om als u de mogelijk heeft, ons te komen helpen met voor ons huurders zo belangrijke werk (kijk op onze website www.wooninspraak.nl voor de vacatures)!!

U, huurder van Woonin, bent voor ons van groot belang. Om namens u met kracht te kunnen optreden en daadwerkelijk invloed uit te kunnen oefenen op beleid van corporatie en gemeente, hebben wij uw mening en advies hard nodig.

Wij nodigen u dan ook van harte uit om deel te nemen aan onze enquêtes en polls over actuele onderwerpen. En natuurlijk zullen wij weer bijeenkomsten gaan organiseren.

Back To Top