Skip to content

Exorbitante huurverhoging Woonin 2024

Woonin heeft gereageerd op het advies van Wooninspraak inzake de voorgenomen huurverhoging voor het jaar 2024.

Op 01 februari heeft Wooninspraak de adviesaanvraag van Woonin ontvangen inzake de voorgenomen huurverhoging voor het jaar 2024. Zie daarover het eerdere nieuwsartikel (Adviesaanvraag huurverhoging Woonin 2024 – Wooninspraak.nl). Het bestuur heeft de huurders geïnformeerd over de uitgangspunten van de huurverhoging 2024 en de ideeën van Wooninspraak bij de achterban getoetst op de jaarvergadering op 27 februari 2024. De overgrote meerderheid van de aanwezige huurders was tegen een huurverhoging.

Wij hebben een uitgebreid advies afgegeven aan Woonin over de voorgenomen huurverhoging 2024. Kortgezegd komt het erop neer dat wij namens de achterban hebben aangegeven tegen de voorgenomen huurverhoging van 5,3% te zijn. Zie daarover het eerdere nieuwsartikel (Huurverhoging 5,3%? Onaanvaardbaar! – Wooninspraak.nl). De adviesaanvraag en ons advies zijn ook terug te vinden op de “Downloads” pagina van onze website.

Hoe reageerde Woonin op ons advies?

Kortweg: Woonin legt ons  advies naast zich neer en voert gewoon een huurverhoging van 5,3% door!

Hoe verder?

Wij zullen ons hier niet zomaar bij neerleggen en gaan Woonin om een betere financiële onderbouwing vragen, omdat wij willen zien waarom Woonin een dergelijke huurverhoging nodig denkt te hebben om haar projecten te kunnen financieren.

Documenten

Klik hier voor de adviesaanvraag van Woonin
Klik hier voor het advies van Wooninspraak
Klik hier voor de reactie op het advies

Back To Top