Skip to content

HNM Jaarverslag 2022

In 2022 werden wij eindelijk bevrijd van de beperkingen die Corona met zich meebracht en konden wij weer normaal met onze achterban in contact treden. Aan de jaarvergadering in begin 2022 hebben wij dan speciaal aandacht besteed door de vergadering te laten plaatsvinden in Van der Valk Hotel langs de A12. Vooral omdat deze locatie voor huurders in Nieuwegein makkelijk bereikbaar was maar ook om een nieuwe start te maken op een nieuwe locatie.

Zoals u in dit jaarverslag kunt lezen hebben wij naast de normale werkzaamheden zoals een bijdrage leveren aan de prestatieafspraken in Nieuwegein en Utrecht en deelname aan werkgroepen en andere overleggen ook meer tijd besteed aan het contact met de achterban. Wij zijn begonnen met het bezoeken van een aantal bewonerscommissie en willen dat in 2023 voortzetten met bezoek aan andere bewonerscommissies.

Wij hebben een speciale bijeenkomst georganiseerd met bewonerscommissies, ook weer in Van der Valk en willen dit in 2023 gaan herhalen.

De fusie heeft veel tijd en aandacht van HNM gevraagd, niet alleen vanwege enkele bij de fusie behorende adviesaanvragen van Mitros en de zienswijze die wij hebben afgegeven over de fusie, maar ook omdat wij ons moesten voorbereiden op veranderingen binnen HNM.

Door de fusie hebben wij onze naam aangepast en vanaf nu gaan wij dus verder als Stichting Wooninspraak en hebben dus afscheid genomen van de bij u bekende naam Huurdersnetwerk Mitros. Hierdoor hebben wij de statuten moeten aanpassen, hebben wij een nieuwe website (www.wooninspraak.nl) met een nieuw logo. Dat logo is doorgevoerd niet alleen in de website maar ook in de raambekleding van ons kantoor, de visitekaartjes en zoals u bij de ingang kunt zien de banners.

Naast dit alles werden wij het afgelopen jaar volledig onverwacht geconfronteerd met het overlijden van onze portefeuillehouder huurders Nieuwegein Jeanette Overbeek. Zij heeft in de afgelopen jaren een grote bijdrage geleverd aan het vertegenwoordigen van de belagen van niet alleen de huurders van Nieuwegein maar ook aan de overige werkzaamheden van HNM. Haar plek op kantoor blijft leeg en wij missen haar vrolijkheid en betrokkenheid.

Met de Woonbond hebben wij de laatste tijd diverse malen spoedoverleg gehad over de kwaliteit van hun ondersteuning. Afspraken werden niet nagekomen, en langzamerhand is het voor ons steeds onduidelijker wat de voordelen zijn voor ons, de bewonerscommissies en de individuele huurders omdat wij lid zijn van die Woonbond. Wij zullen in 2023 na een uitgebreide oriëntatie op voor- en nadelen van dat lidmaatschap en gesprekken met de Woonbond een beslissing nemen over wel of niet verder gaan als lid van die Woonbond.

Door personeelsgebrek bij de Woonbond hebben bewonerscommissies en ook HNM moeten uitwijken naar andere adviseurs om ondersteuning te krijgen bij vaak moeilijke beslissingen.

In 2023 gaan we verder met het uitbreiden van onze contacten met onze achterban, met u, huurders van Woonin. Wij gaan er dan ook van uit dat wij u dit komende jaar vaker zullen tegenkomen in allerlei te organiseren bijeenkomsten waar het gaat over nieuwbouwplannen van Woonin, over betaalbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Thema’s die voor Woonin, voor Nieuwegein en Utrecht maar ook rechtstreeks u als huurder treffen…

Ik hoop u tijdens de jaarvergadering te kunnen ontmoeten en hierbij iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het werk van HNM (nu Wooninspraak). Ik denk dan bijvoorbeeld aan deelnemers aan het huurderspanel maar ook aan de bewonerscommissies die ons bij de eerder genoemde bijeenkomst van bewonerscommissies hebben geïnformeerd over hun ervaringen en hun behoeften aan ondersteuning door HNM en/of adviseurs.

Klik hier voor het jaarverslag van HNM over het jaar 2022

Back To Top