Skip to content

Utrecht en Nieuwegein Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Wooninspraak behartigt de belangen van alle huurders van Woonin in Utrecht en Nieuwegein. Belangenbehartiging is met name collectief: dat wat goed is voor iedereen. Dit komt vooral tot uiting in de adviezen die Wooninspraak geeft over nieuwe beleidsontwikkelingen van Woonin en het kritisch volgen van de ontwikkelingen in de volkshuisvesting.

Wooninspraak Utrecht Nieuwegein werkt voor alle huurders van Woonin uit de omgeving van Utrecht en Nieuwegein. Dit kunnen we echter niet zonder actieve huurders. Actieve huurders praten mee over het beleid van Wooninspraak, de samenwerking met Woonin en het beleid rondom volkshuisvesting. Regelmatig zoeken wij nieuwe vrijwilligers. Bent u geïnteresseerd om een bijdrage leveren aan ons werk kijk dan op de pagina vacatures.

Samenwerking met Woonin
Wooninspraak en Woonin werken samen volgens een officieel overeengekomen samenwerkingsovereenkomst. Woonin en Wooninspraak hebben samen naar nieuwe vormen van bewonersparticipatie gezocht die ervoor moeten zorgen dat meer huurders dan nu betrokken worden bij het reilen en zeilen van Woonin. Hiervoor is sinds maart 2010 het Huurderspanel opgericht.

Het Besluit Sociale Huur (BBSH) schrijft voor een deel voor hoe de samenwerking eruitziet en welke bevoegdheden beide partijen hebben. In geval van beleidsvoornemens van Woonin heeft Wooninspraak zwaarwegend adviesrecht. De praktijk laat zien dat Woonin Wooninspraak nagenoeg bij alle grote beleidsvoornemens raadpleegt en het advies van Wooninspraak meeweegt bij de uiteindelijke beslissingen.

Huurdersvergadering

Jaarlijks wordt tenminste één huurdersvergadering gehouden. Deze vindt in het begin van het nieuwe boekjaar plaats.

In de jaarvergadering legt het bestuur verantwoording af over de activiteiten van de stichting in het verstreken jaar, bespreekt het bestuur de plannen van de stichting voor het lopende jaar en stelt deze plannen vast. Huurders en bewonerscommissies kunnen bij Wooninspraak terecht voor advies en informatie. Wilt u ook een actieve huurder worden? Neemt u dan vooral contact met ons op.

Vrijwilligers

Wooninspraak onderhandelt over de jaarlijkse huurverhoging, volgt kritisch alle beleidsontwikkelingen en geeft Woonin gevraagd en ongevraagd advies. Voor meer informatie over hoe de organisatie eruit zien, kunt u hieronder terecht:

– link naar PDF – 

Actieve huurder worden?

De actieve huurders van Wooninspraak zijn vrijwilligers die in hun vrije tijd een steentje bijdragen. Daar kunnen zij altijd steun bij gebruiken. Wilt u een actieve huurder worden? U bent welkom! Neem eens contact met ons op en/of bekijk ook eens de pagina “Vacatures“.

Neem contact op

Vrijwilligersbeleid

Het vrijwilligersbeleid van Wooninspraak kunt u hier lezen.

Stichtingsbestuur

Hans Hiltemann

Voorzitter

Theo van Kranenburg

Secretaris

Abdelkader el Yandouzi

Penningmeester

Paul Meijer

Portefeuillehouder Huurders Panel Woonin

Johannes van den Heuvel

Portefeuillehouder Denktank

Office manager Wooninspraak

Back To Top