Skip to content

Vier op de tien woningcorporaties leggen rijkere huurders extra huurverhoging op

Vier op de tien woningcorporaties leggen huurders met een hoger (midden)inkomen een extra huurverhoging op. blijkt uit een rondgang van de Woonbond. Volgens de vereniging komen sommige huurders door de hogere woonlasten maar lastig rond.

Het idee achter de inkomensafhankelijke huurverhoging (IAH) is dat huurders met een hoger inkomen eerder hun sociale huurwoning verlaten om in de vrije sector te gaan huren of een huis te kopen. Maar veel huurders kunnen door de krapte op de woningmarkt geen ander huis vinden. Volgens de Woonbond komen zij “financieel klem” te zitten.

Woningcorporaties mogen huurders met een brutojaarsalaris van minstens 47.948 euro een extra huurverhoging opleggen. Afhankelijk van het inkomen en de gezinssamenstelling mag hun maandhuur met maximaal 50 of 100 euro stijgen. Mensen die minder verdienen, zien hun huur met hooguit enkele procenten stijgen.

Vele tientallen mensen meldden zich bij Meldpunt Huuralarm vanwege de hogere huur. “Zij geven aan te moeten bezuinigen op onder meer boodschappen, kleding of lidmaatschappen van verenigingen”, laat de Woonbond weten. Dit geldt voor bijvoorbeeld mensen van wie het salaris of pensioen niet meestijgt met de huurprijzen.

 

‘Verhoging is altijd maatwerk’

“We weten als geen ander dat het dure tijden zijn”, zegt een woordvoerder van woningcorporatie Ymere. Sociale huurders met een hoog middeninkomen krijgen dit jaar geen maximale verhoging. Gemiddeld genomen gaat de huurprijs zelfs met 3 procent omlaag.

Maar de corporatie staat er wel achter dat mensen met een hoger inkomen een grotere huurverhoging krijgen. “We ontkomen er dit jaar niet aan om de huren voor sommigen te verhogen”, vertelt de woordvoerder. Ook Ymere kampt volgens hem met hogere bouwkosten en strengere eisen op het gebied van verduurzaming.

Ymeres beleid is dat de huren betaalbaar moeten zijn én bij iemands inkomen moeten passen. “Het is altijd maatwerk”, benadrukt de woordvoerder. “Huurders van wie het inkomen toch niet past bij de nieuwe huurprijs, kunnen bij ons aankloppen. Dat lossen we altijd op.”

De Woonbond vroeg 278 huurdersorganisaties uit het hele land naar de afspraken met verhuurders. Daaruit bleek dat 60 procent van de woningcorporaties de IAH niet toepassen. “Zij gaven bijvoorbeeld aan de inkomsten niet nodig te hebben”, zegt een woordvoerder van de Woonbond. De huurdersvereniging noemt de IAH een “oneerlijke en ineffectieve maatregel”.

 

Bron: nu.nl

Back To Top