Skip to content

Wooninspraak in gesprek met BC’s

Wooninspraak heeft een aanvang gemaakt met het voeren van het gesprekken met alle bewonerscommissies. Zo zijn meerdere bewonerscommissies gebeld, bezocht en op kantoor ontvangen.

De bewonerscommissies hebben het als positief ervaren. Het was fijn om van elkaar te vernemen wat er speelt tussen Wooninspraak en Woonin Én wat er speelt tussen de bewonerscommissies en Woonin. Daarnaast is er met de bewonerscommissies ook geïnventariseerd wat de behoeften zijn richting Wooninspraak en hoe de samenwerking met bewonerscommissies versterkt kan worden.

In het komende half jaar zullen meerdere bewonerscommissies (die bij Woonin geregistreerd zijn), hiertoe een uitnodiging ontvangen.

Back To Top