Skip to content

Wooninspraak in gesprek met de politiek

Afgelopen maanden heeft Wooninspraak geprobeerd contact op te nemen met de politieke partijen in Utrecht en Nieuwegein. Wooninspraak heeft, veel vragen over wonen in Utrecht en Nieuwegein in de breedste zin des woords, van huurprijzen en vergroening tot kosten van kavels.

Vanwege de vakantiereces hebben weinig partijen gehoor gegeven aan de uitnodiging. Meerder partijen uit Nieuwegein wensen na de zomervakantie een gesprek in te plannen, terwijl er uit Utrecht helaas geen reactie is ontvangen.

Het eerste gesprek heeft inmiddels plaats gevonden met de fractie van VVD in Nieuwegein. Tijdens het gesprek is er o.a. gesproken over wonen in Nieuwegein en meer specifiek: wachttijden van 12,5 jaar, verhuisadviseurs om oudere inwoners, dienstverlening van de woningcorporaties, gevarieerde woningbouwprojecten en het transformeren gebouwen.

De uitkomsten van de gesprekken met de politieke partijen zullen te zijner tijd op de website worden gepubliceerd.

Back To Top