Skip to content

Wooninspraak laat het er niet bij zitten!

Het bestuur van Wooninspraak heeft met grote teleurstelling gereageerd op de reactie van Woonin op ons advies over de voorgenomen huurverhoging voor 2024.

Woonin heeft besloten hun uitgangspunten niet aan te passen aan ons advies, omdat de voorgenomen huurverhoging past binnen de nationale en gemeentelijke prestatieafspraken. Zij geven aan dat zij de huurinkomsten nodig hebben om hun afspraken op het gebied van nieuwbouw, renovatie, verduurzaming en leefbaarheid na te komen. Het bestuur van Woonin kan zich hier niets bij voorstellen. Woonin is toch één van de meest welvarende corporaties van de regio. Wooninspraak mist een financiële onderbouwing voor het feit dat een maximale huurverhoging nodig is. Deze onderbouwing hebben wij nu alsnog opgevraagd.

Daarnaast constateren wij dat andere corporaties wel afwijken van de maximale huurverhoging. Als voorbeeld noemen we de uitkomst van gesprekken van de huurderskoepel van Portaal met de corporatie Portaal. Hieruit menen wij te kunnen aflezen dat Portaal wel bereid is rekening te houden met de omstandigheden van groepen huurders.

Klik hier voor onze reactie.

Back To Top