Skip to content

Actualisatie prestatieafspraken Nieuwegein 2020-2023

De prestatieafspraken in Nieuwegein is een overeenkomst tussen de gemeente Nieuwegein, de woningcorporaties Woonin, Jutphaas Wonen en Stichting Portaal en de huurdersorganisaties Wooninspraak Utrecht/Nieuwegein, Huurdersplatform Jutphaas Wonen en Huurdersraad Portaal Regio Utrecht.

Bij de totstandkoming van de jaarlijkse lokale prestatieafspraken vormen vanaf 2022 de Nationale Prestatieafspraken het hoofdkader. In de Nationale Prestatieafspraken zijn de hoofdlijnen van de gewenste prestaties van de corporatiesector en de bijdrage van gemeente hieraan vastgelegd. De bekostiging van het realiseren van de Nationale Prestatieafspraken vindt gedeeltelijk plaats door de afschaffing van de Verhuurheffing. De Nationale Prestatieafspraken zijn op een aantal punten ‘hoog over’ geformuleerd en behoeven nadere lokaal specifieke uitwerking. Hierbij valt te denken aan het beschikbaar stellen van bouwlocaties en de wijze waarop leefbaarheid in buurten en wijken wordt verbeterd.

De Nationale Prestatieafspraken worden als vertrekpunt beschouwd. Waar nodig worden er lokaal specifieke afspraken gemaakt als uitwerking hiervan. Hieronder zullen de 4 thema’s uit de Nationale Prestatieafspraken globaal worden benoemd en voorzien van de Nieuwegeinse vertaling. Voor de volledige tekst van de Nationale Prestatieafspraken wordt verwezen naar: Rapport Nationale Prestatieafspraken corporatiesector (aedes.nl)

De vier thema’s in de Nationale Prestatieafspraken zijn:
1. Beschikbaarheid
2. Duurzaamheid
3. Betaalbaarheid
4. Leefbaarheid

Klik hier voor de Actualisatie prestatieafspraken 2020-2023

Back To Top