Skip to content

Utrecht en Nieuwegein Bewonerscommissie opzetten

Bewonerscommissie opzetten

Een bewonerscommissie is een organisatie die de belangen vertegenwoordigt van de bewoners uit een bepaald complex of een aantal complexen samen. Als bewonerscommissie overlegt u met Woonin over onderwerpen van beheer en beleid die in uw werkgebied aan de orde zijn. De leden van de bewonerscommissie zijn bewoners uit het werkgebied van de commissie. Zij zijn gekozen of aangewezen door de huurders en bewoners die de bewonerscommissie vertegenwoordigt. Om door Woonin erkend te worden als gesprekspartner moet een bewonerscommissie voldoen aan een aantal voorwaarden.

Belangrijkste voorwaarden:

  • De commissie alle huurders in het complex/de complexen in de gelegenheid stelt zich bij haar aan te sluiten.
  • De commissie bestaat uit ten minste drie leden.
  • De bewonerscommissie de huurders op de hoogte houdt van haar activiteiten en hen betrekt bij haar standpuntbepaling.
  • De commissie ten minste éénmaal per jaar een vergadering uitschrijft voor de huurders, waarin ze verantwoording aflegt van haar activiteiten in het afgelopen jaar en haar plannen voor het komende jaar en deze vaststelt.

Bewonersgroep

Huurders in een complex die actief willen zijn, maar niet het contact met de achterban willen organiseren, kunnen een bewonersgroep vormen. Woonin wil ook graag contact en overleg met bewonersgroepen. Dit overleg is informeler. Het advies van een bewonersgroep weegt minder zwaar dan dat van een bewonerscommissie.

Wilt u weten hoe u een bewonerscommissie kunt opzetten? Klink dan op de volgende link: Bewonerscommissie – Woonin

Bewonerscommissie oprichten?

Voor ondersteuning bij het oprichten van een bewonerscommissie, kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar info@wooninspraak.nl.

Back To Top